projecten
Kunstwerk in het trappenhuis van de vijfde Montessorischool de 'Zilvermeeuw' i.s.m. Charlotte Arends (schilderingen), keramiek, bollen 13,5 cm en 'blowers' 95 cm

De Zilvermeeuw onderging een ingrijpende verbouwing en kreeg een nieuw trappenhuis.
In de opdrachtformulering van de kunstopdracht werd met name de relatie tot de architectuur; evenwicht en verhouding, benadrukt.

Het kunstwerk bestaat uit een herhaling van één vorm. De keramische bollen zijn beschilderd  in diverse patronen, ontleend aan de waarneming,  met engobes en zeefdrukken. De patronen veranderen mee met de verplaatsing door het trappenhuis.

Op de eerste verdieping komen vier 'blowers' uit de muur. Ze verbinden het trappenhuis met de daar achterliggende ruimte. Uit deze 'blowers' zijn als het ware de bollen geblazen die daardoor ad random  op de muur terecht zijn gekomen. Kijkend door de blowers heen, wordt de aandacht gevestigd op  één.van de patronen.

klik op foto's voor info.